پێوەندی لەگەڵ دکتۆر

ناونیشان

تاران – جوردەن – چوارڕێیانەی میرداماد – بەرانبەر بانکی توجارەت – ناوەندی نەشتەرگەریی ئاڵفا – نهۆمی دووەم

پێوەندی لەگەڵ دکتۆر